Alleenlik Deur Genade Gered

Die Woord Van God

In 'n gelykenis was daar twee verlore seuns en beide het in 'n godsdienstige kultuur wat reëls hoog op prys gestel het, grootgeword. 'Tollenaars en ander berugte sondaars het dikwels na Jesus se onderrig kom luister.

Fariseërs en wetskenners het beswaar gemaak dat Hy met veragtelike mense geassosieer het... Jesus het toe hierdie illustrasie gebruik...' (Lukas 15:1-3).

Hier praat Jesus met twee verskillende groepe:

  1. Mense wat die reëls verbreek - soos die Verlore Seun - wat weet dat ons net deur God se genade gered kan word.
  2. Mense wat die reëls nakom - soos die ouer broer - wat dink hulle kan hulle verlossing verdien of deur goeie werke daartoe bydra.

Die ouer broer het geweier om die fees vir sy broer se tuiskoms by te woon. 'Vader, anders as hy, het ek jou gedien en jou gebooie nagekom. Dis nie regverdig nie' (sien Lukas 15:29).

Klink dit bekend? Sy vader het hom geantwoord: '...Kyk, my liewe seun, ek en jy is nog altyd hier bymekaar en alles wat ek het, is tog joune' (vers 31).

Ja, daar is 'n plek in God se koninkryk vir goeie dade. Jou beloning in die hemel hang van jou dade hier op aarde af.

Jou redding hang egter net van Christus se optrede af: 'Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie' (Efesiërs 2:8-9).

Ja, God sal jou uitdaag, berispe en reinig sodat jy in die persoon wat Hy wil hê jy moet wees, sal verander. Jy is egter net deur genade alleenlik gered.

Spread The Love

Leave a Comment

Scroll to Top